🏡 سلامت داتڠسلامت داتڠ کبلوݢ ساي.
اداکه اندا ايڠين ممباچ ڤڠنلن دهولو اتاوڤون اندا ايڠين ليهت سناراي کسموا رنچان؟

اونتوق مليهت رنچان دالم کاتݢوري ترتنتو⹁ تکن ڤد بوتڠ کاتݢوري برکاٴيتن دباوه.
اولسن

جک اندا ممڤوڽاٴي سسواتو اونتوق دبريتاهو مڠناٴي کندوڠن اين⹁ سيلا کيچاوکن دڠن ڤاٴوتن URL [يو ار عيل] کندوڠن اين دان جوݢ اولسن اندا کأکاٴون Twitter [تويتتر] @mnh48com [ات عيم عين عيچ فورتي عيغ‌ت دوت کوم]⹁ اي دچيڤتا خصوص اونتوق ڤرهوبوڠن بلوݢ. حل اين کران سيستم اولسن Blogger [بلوݢݢر] تيدق برفوڠسي دالم چارا يڠ ساي ايڠينکن⹁ دان ساي تله ملومڤوهکن فوڠسي اولسن دسببکن ڤرکارا ترسبوت.